[Home Page]

Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté

Sázava, 7.8.-27.8.2010: Celkem tato již v pořadí pátá výstava starých map, organizovaná pod hlavičkou Kartografické společnosti ČR, proběhla v městě Sázava. Jedná se o pokračování série výstav starých map a s nimi spojených odborných přednášek, které již v minulosti byly v Praze - Uhříněvsi, Praze - Kolovratech, Benešově u Prahy a ve Vlašimi. Přípravu výstav zabezpečuje katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze, ve spolupráci s Podblanickým vědeckotechnickým klubem železničním v Benešově (předseda František Kavka), dále se zapojují místní oblastní archivy a pracoviště katastrálních úřadů.

Koncepci výstavy a přednáškovou činnost má na starosti prof. Bohuslav Veverka z ČVUT Praha, organizační zajištění je úkolem pana Františka Kavky, jako poradkyně dále působí dr. Monika Čechurová z katedry geografie ZČU v Plzni. Scénář výstavy obsahuje cca 80% stabilních exponátů (většinou reprinty starých map s komentáři, ukázky historické měřické techniky a zobrazovacích pomůcek), zbytek tvoří ukázky map stabilního katastru a historických vojenských mapování se vztahem k místu výstavy. Velmi často se přitom v místních oblastních archivech naleznou kartografické skvosty, např. série situačních plánů zámeckého parku Konopiště, do té doby veřejnosti nikdy nevystavovaných.

Výstava v městě Sázava proběhla po prodloužení původního termínu ve dnech 7.8.-27.8 v výstavní síni U Martina (bývalý hřbitovní kostel, dnes výstavní a koncertní síň) za nečekaně vysokého zájmu veřejnosti. Lze jen litovat načasování akce na prázdninové měsíce, učitelský sbor s výukou vlastivědy a geografie by zajisté návštěvu výstavy s unikátními místními mapami přivítal.

Závěrem k výstavě v Sázavě informace, že v benešovském týdeníku Jiskra vyšel obsáhlý hovor s prof. Veverkou nejen o starých mapách, ale i o vývoji zeměměřictví a zejména kartografie.

Další výstavy jsou v plánu pro Dolní Kralovice a Vrchotovy Janovice.

Napsal prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. pro Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky č. 3/2010.

redakce

vyvěšeno: 14.10.2010
ID článku: 3841
další informace: www.czechmaps.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server]
Kartografie
Zajímavosti Z domova
[Pošta]