[Home Page]

3. mezinárodní konference o kartografii a GIS

15.-20.6.2010, Nesebar, Bulharsko: Pořadatelem 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS (3rd International Conference on Cartography & GIS) - této v roce 2010 patrně nejvýznamnější světové kartografické akce byla ICA – Mezinárodní kartografická asociace a Universita architektury, stavebního inženýrství a geodézie v Sofii, hlavním městě Bulharské republiky.

Záštitu nad akcí měl rektor sofijské university prof. Dobrin Denev. Česká strana však měla na této akci zcela mimořádný podíl. Za bulharskou stranu získala velké ocenění prof. Temenuška Bandrova, na jejíž bedrech ležela podstatná část přípravy a průběhu konference. Spoluorganizátorem konference a hlavním partnerem prof. Bandrové, byl prof. Milan Konečný, past president ICA a předseda mezinárodního organizačního výboru konference. Za zmínku stojí sponzoři akce, kterými byly společnost ESRI, Eurosense, Intergraph a Geodis Brno. Konference proběhla v nově postaveném hotelu Arsena, stojícím v bezprostřední blízkosti černomořské pláže.

Akce se zúčastnilo přes 90 odborníků z celého světa, pozornost upoutala početná skupina účastníků z Číny, vesměs poměrně mladých a velmi přátelských chlapců a dívek. Českou stranu dále representoval náš ambasador Mgr. Martin Klepetko. Účastníci vyslechli celkem 109 referátů, dále byla k vidění řada posterů. Prof. Bandrova, jak známo, působí aktivně v komisi ICA o dětské kartografické kresbě, příslušné exponáty byly rovněž k vidění a nezbylo než ocenit dětskou fantazii a vynalézavost.

Z českých příspěvků lze uvést (s vynecháním firemních presentací)
• Veverka,B.-Čechurová,M.-Ambrožová,K.: New Trends in Cartographic Research of Historical Military Mapping (přednes Veverka)
• Bartoněk,D.-Bureš,J.-Dráb.A.: Usage of GIS Technology in Civil Engineering
• Konečný,M.: Early Warning and Crisis Management Geographic Information Research Agenda
• Mulíčková,E.-Šafr,G.-Staněk,K.:Context Map – a Tool for Cartography Support Crisis Management
• Friedmannová,L.-Štěpánková,P.-Staněk,K.:Risk Maps in the Water Management of the Czech Republic from the Cartographic Perspective
• Špulák,P.-Brothánek,J.:TrueType Font Symbols for Cartography of Emergency Situations
• Bartoněk,D.:Usage of Old Maps in GIS

Mezi nejčestnější hosty patřil současný president ICA profesor William Cartwright, z australského města Melbourne, který v závěru konference ocenil nejen exkluzivní prostředí, ale zejména úsilí, které organizátoři akce – Milan Konečný a Temenuška Bandrova věnovali, a předal prof. Bandrové speciální dárek – pravý a nefalšovaný australský domorodý bumerang.

Závěrem nutno vyzdvihnout velmi šťastnou ruku organizátorů při volbě místa akce. Město Nesebar patří mezi nejstarší evropská města, jeho počátky lze vystopovat v době bronzové, cca 3200 let před naším letopočtem a je zapsáno jako památková reservace světového dědictví na seznamu UNESCO. Za návštěvu stojí zejména starý Nesebar, na ostrově spojeném s pevninou silnicí a známým větrným mlýnem, kde se nalézá řada historických pravoslavných kostelů. Z novější doby zaujmou dřevěné stavby se zajímavou konstrukcí stěn i střech a pochopitelně pouliční ruch, který zdaleka nekončí půlnocí, vše podmalováno zvukem mořských vln a všude přítomnými racky.

Napsal prof. ing. Bohuslav Veverka, DrSc. pro Zpravodaj KS ČR 3/2010

redakce

vyvěšeno: 14.10.2010
ID článku: 3843
další informace: www.czechmaps.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
[Server] KartografieZe zahraničí [Pošta]