[Home Page]

3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

<strong>ČSGK - ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ a KGK - KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ ve spolupráci s KÚ pro Jihočeský kraj a ZKI v Českých Budějovicích a firmami GEFOS, a.s. a GK Plavec – Michalec, s.r.o.</strong> si vás dovolují pozvat na odborný seminář <br /> <br /> <h2><u><strong>3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE. </strong></u></h2> <br /> <strong>Seminář se koná <br /></strong><h6><strong> VE STŘEDU 1. PROSINCE 2010 </strong></h6><h6><strong> V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH v 1. patře BB Centra GERBERA </strong></h6> (adresa Mánesova 3, České Budějovice, v blízkosti Katastrálního úřadu) <br /> <br /><h6> ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD </h6> <br /> (PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ OD 8.40 HOD) <br /> PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ DO 13.30 HOD <br /> <br /> <strong>Mediální partneři: </strong><br /> Zeměměřič <br /> GAKO <br /> <br /> <strong>PROGRAM SEMINÁŘE </strong><br /> Seminář je určen: <br /> - pro všechny úředně oprávněné zeměměřické inženýry, zhotovitele geometrických plánů a firmy provádějící zpracování digitalizace katastru nemovitostí <br /> - pro pracovníky katastrálních pracovišť, potvrzovatele geometrických plánů <br /> - pro pracovníky ZKI, kteří vykonávají dohled nad geometrickými plány <br /> <br /><strong> Cíl semináře: </strong><br /> - seznámení odborné veřejnosti s novelou Katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. <br /> - seznámení s průběhem digitalizace katastru nemovitostí <br /> - spolupráce mezi úřední a komerční sférou <br /> - prezentace výrobků pro geodety – chráněná dílna sv. Anežky, Týn nad Vltavou (www.anezka-tyn.cz) – kolíky, vizitky, reklamní předměty <br /> <br /><strong> Program semináře: </strong><br /> 1) Zahájení <br /> 2) Informace o činnosti ČSGK a FIG (Mezinárodní svaz geodetů, www.fig.net) <br /> 3) Přehled předpisů v oboru zeměměřictví a katastru <br /> 4) Zkušenosti s novelou Katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. <br /> 5) Problematika GPS měření v KN <br /> 6) Elektronické ověřování výsledků geodetických prací <br /> 7) Zkušenosti z přebírání výsledků Digitalizace SGI KN (veřejné zakázky) <br /> 8) Diskuse <br /> <br /><strong> Časový harmonogram: </strong><br /> 08.40 – 09.00 – prezence <br /> 09.00 – 11.00 – body programu 1-5, <br /> 11.00 – 11.30 – příprava dotazů, přestávka na kávu, prezentace Domova sv. Anežky <br /> 11.30 – 12.30 – bod programu 6-7, odpovědi na dotazy, diskuse <br /> 12.30 – 13.30 – oběd <br /> <br /><strong> Upozornění: </strong><br /> - Prosíme pozvané, aby se na seminář přihlásili včas, <strong><u>nejpozději do 24. 11. 2010; </u></strong><br /> - dále prosíme účastníky, aby své připomínky či náměty do diskuse k přednášeným tématům posílali dopředu na výše uvedené adresy odborných garantů (do 24.11.); <br /> - také prosíme všechny oslovené, aby i v případě neúčasti poslali svou mailovou adresu, aby mohli být nadále informováni elektronickou cestou, a případný důvod své neúčasti. <br />

redakce

vyvěšeno: 18.11.2010
ID článku: 3879
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server]
Z domova
ČSGK KGK
[Pošta]