[Home Page]

Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

Sdělení ČÚZK k formátu a označení výsledků zeměměřických činností využívaných pro účely katastru nemovitostí ověřovaných v elektronické podobě je zveřejněno na stránkách ČÚZK v sekci Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě.

Toto sdělení vychází z § 18 odst. 5 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení se nevztahuje na geometrické plány, u nichž právní předpisy elektronickou podobu neumožňují.

redakce

vyvěšeno: 31.12.2010
ID článku: 3916
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:12036


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]