[Home Page]

Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

Od 1. ledna 2011 začne platit nový daňový řád, který je podle ministra financí Miroslava Kalouska přehlednější. V plném rozsahu nahrazuje předchozí zákon o správě daní a poplatků.

Významným způsobem bude také novelizován zákon o DPH, a to s největší pravděpodobností až od 1. dubna 2011. Z dalších změn – pokud projdou celým legislativním procesem – jsou nejdůležitější následující:

1. Posunutí nároku na odpočet DPH
Novela zákona o DPH posouvá možnost uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu až na okamžik, kdy společnost obdrží daňový doklad.

2. Vracení DPH u nedobytných pohledávek

3. Společná a nerozdílná odpovědnost
Plátci DPH, kteří nakupují zboží nebo služby od jiných českých plátců, budou vystaveni potenciálnímu riziku ručení za případné nedoplatky, pokud jejich dodavatel neodvedl na výstupu DPH, a oni jako odběratelé to mohli nebo měli vědět.

4. Rozšíření systému samovyměření u domácích plnění

5. Povinnost vystavit „opravný daňový doklad“ při slevě

6. Daň z nemovitostí a zpevněné plochy
Je potřeba se připravit na zvláštní způsob zdanění takzvaných zpevněných ploch. To jsou například vyasfaltované nebo vydlážděné skladové a manipulační plochy nebo parkoviště.

7. Penzijní pojištění a stavební spoření

8. Stropy na pojistné se zatím nesníží

9. Podpora vzdělávání
Rozšiřuje se daňová podpora středního školství. Za prvé hranice pro dary na praktickou výuku až na 10 procent základu daně poplatníka, zvýšena bude i částka poskytování daňově uznatelných stipendií, včetně vysokoškolských. (Takže si mohou firmy vydržovat studenty - budoucí zaměstnance?).

Podle článku na www.e15.cz: Daně: co nás čeká v roce 2011, Jana Havligerová | Publikováno 28.12.2010 7:53

redakce

vyvěšeno: 30.12.2010
ID článku: 3917
další informace: www.e15.cz/domaci/ekonomika/dane-co-nas-ceka-v-roce-2011?utm_medium=


Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
[Server] RůznéŠkolství [Pošta]