[Home Page]

Vyhodnocení ankety o cenách

bylo zveřejněno 9. února 2011 ve své první verzi ve formě excelovské tabulky s počtem respondentů, průměrem, mediánem a minimem a maximem. Vše je prezentováno po krajích ČR.

informace k plesuV roce 2010 přinesl časopis Zeměměřič ve svém čísle 11+12/2010 první výsledky. Zveřejněn byl průměr i medián tak, jak vyšel z více než stovky odpovědí od firem a firmiček. Ze zúčastněných firem jmenujme např. Geodis, GB-geodezie, Geometra Opava, Gefos (každá divize samostatně), Hrdlička...

Průzkum je největší, nejucelenější a nejvěrohodnější zdroj, který v našem oboru a v jeho dlouhé historii ještě nikdy nebyl v takové míře uskutečněn. Výsledky jsou tedy zásadní zdroj informací pro cenotvorbu každé firmy a především jsou nenahraditelným pomocníkem pro zákazníky, kteří tímto získávají přehled cen v České republice.

Výsledky ankety o cenách v G+K - celá ČR+kraje

Otištěné výsledky v časopise vznikly surovým statistickým zpracováním. V čísle Zeměměřiče 1+2/2011 byly otištěny výsledky pro ČR. Statistická data byla pro otištění v Zeměměřiči 1+2/2011 podrobena kontrole věrohodnosti a s ing. Petrem Polákem jsme odstranili nesmysly u maximálních a minimálních cen. (Popis a způsob zásahu je zveřejněn v čísle 1+2/2011 Zeměměřiče). Vzhledem k počtu respondentů nedošlo zásadním průměrem ke změně zveřejněných hodnot. U krajů, kde se sešlo méně odpovědí na ankety byly i redakční opravy minimální, takže se mohlo stát, že nesmyslný údaj byl v celorepublikovém výpočtu opraven, ale v příslušném kraji zůstal. 9. února je zveřejněna excelovská tabulka ve verzi č.1 a je možné, že při nalezení ještě dalších nesmyslů se může tabulka změnit. Nutno upozornit, že očividné rozdíly mezi min a max cenou (v řádu) byly také testovány, ale opraveny byly pokud se extrémní údaj mezi respondenty dále nevyskytoval. Pokud měl více výskytů, byl považován za relevantní.

Výsledky z vyčištěných dat si mohou všichni respondenti načíst do svých excelovských tabulek a zjistí tak odchylky od celostátního průměru. Vše bylo popsáno při vyhlášení ankety a bylo znovu zopakováno v čísle 1+2/2011. Zveřejněny jsou celostátní výsledky i jednotlivé kraje. Vždy je uveden počet respondentů u příslušné činnosti.

On-line objednavka

redakce

vyvěšeno: 09.02.2011
poslední aktualizace: 11.02.2011
ID článku: 3946
další informace: www.zememeric.cz/anketa-ceny/anketa_2010-11_kraje-export_v1.xls


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server] Různé [Pošta]