[Home Page]

Digitální mapy Prahy

Útvar rozvoje hl. m. Prahy představí nejzajímavější ukázky z mapové tvorby hl. m. Prahy na historicky 1. výstavě Digitální mapy Prahy

Dnes 14. února 2010 poprvé představí Útvar rozvoje hl. m. Prahy výběr z tématicky pestré nabídky digitálních map hl. m. Prahy. Nebude chybět ani 3D model zástavby a zeleně celého území hl. m. Prahy. Ten je základním podkladem pro posuzování dopadů nově navrhovaných staveb na panorama hl. m. Prahy. Výstavu v rámci GIS (Geografický informační systém hl. m. Prahy) obohatí ukázky výstupů vytvořených Technickou správou komunikací (TSK – ÚDI). Mezi nimi bude možné vidět výsledky z průzkumů intenzit automobilové dopravy nebo schéma umístění nových telematických zařízení vč. radarů a kamerových detektorů v hlavním městě. Do informačních systémů krizového řízení umožní nahlédnout odbor krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.

Geografický informační systém hl. m. Prahy je nedílnou součástí informačních systémů využívaných v rámci městské správy. „Hlavní úlohou GIS je zpřístupnit digitální mapové informace co nejširší skupině uživatelů. I proto jsme se rozhodli uspořádat tuto výstavu a ukázat veřejnosti zajímavost a různorodost celého systému“, vysvětluje Mgr. Jiří Čtyroký, vedoucí odboru prostorových informací Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, organizátora výstavy. GIS je v současné době v Praze součástí velké části základních systémů pro podporu rozhodování, agend, evidencí, registrů a dalších činností (například správa majetku, územní a stavební řízení, dopravní management, bezpečnost, projektování staveb, informace o dopravě a jiné).

Útvar rozvoje hl. m. Prahy má na starosti koordinaci rozvoje GIS hl. m. Prahy. Spravuje digitální mapové podklady hl. m. Prahy, celoměstsky tématická data, data územního plánu. Uživateli systému GIS hl. m. Prahy jsou však i další subjekty – Technická správa komunikací, Městská policie hl. m. Prahy, Dopravní podnik, ROPID, Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, odbory Magistrátu hl. m. Prahy, městské části a další spolupracující subjekty.

V rámci výstavy budou také k dispozici dvě dotykové obrazovky, na kterých si každý návštěvník bude moci vyzkoušet různé webové mapové aplikace a geodata spravovaná Útvarem rozvoje. Výstava potrvá do 15. 4. 2011 v prostorách Infocentra rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 26, Praha 1, Po-Čt 8-18 hod, Pá 8-16 hod. Vstup je volný.

Zdroj: Tiskova zpráva

Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Praha, 14. 02. 2011

vyvěšeno: 14.02.2011
ID článku: 3947


Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
[Server]
Kartografie
GIS Z domova
[Pošta]