[Home Page]

Hledá se ředitel/-ka na KP v Chomutově

ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ
Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
ředitel / ředitelka Katastrálního pracoviště Chomutov

Požadujeme:

- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, právo, ekonomiku, informatiku nebo veřejnou správu znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
- vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost
- velmi dobré komunikační schopnosti, schopnost řídit kolektiv
- občanskou bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů) splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)
- praxe ve správě a vedení katastru nemovitostí, případně v oblasti zeměměřických činností výhodou
- oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb. výhodou
- znalost anglického / německého jazyka výhodou

Náplň práce a místo výkonu práce:
- organizace a řízení veškeré činnosti katastrálního pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy resortu a katastrálního úřadu
- odpovědnost řediteli katastrálního úřadu za plnění a kontrolu stanovených úkolů
- místem výkonu práce je sídlo katastrálního pracoviště a obvod jeho územní působnosti

Nabízíme:
- odměňování podle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (pět týdnů dovolené, příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování, pružná pracovní doba, FKSP)
- možnost odborného růstu

Požadované dokumenty:
- strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe
- písemnou představu o řízení katastrálního pracoviště v oblasti odborné, personální a ekonomické
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně i kopie dalších dokladů (např. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb.;
- doklad o jazykových znalostech apod.)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
- osvědčení a čestné prohlášení dle zákona číslo 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971)

Termín nástupu:
- co nejdříve, nejpozději 1. 7. 2011
Uchazeč může být podroben konkursním psychologickým testům.

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete do 22. 4. 2011 v elektronické podobě na adresu karel.ctvrtecka@cuzk.cz, nebo v listinné podobě na ředitele katastrálního úřadu - Ing. Karel Čtvrtečka, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, který je zároveň připraven Vám poskytnout podrobnější informace k výběrovému řízení.

redakce

vyvěšeno: 01.04.2011
ID článku: 3981
další informace: www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=560-REDITEL_CHOM_2011


Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
[Server] Resort ČÚZK [Pošta]