[Home Page]

Mapa roku 2010 – výsledky

Porota Kartografické společnosti České republiky vyhlásila vítěze soutěže Mapa roku. Celkem soutěžilo o toto ocenění 75 mapových děl, tištěných i online, které do soutěže přihlásilo 28 českých producentů.

Vítězné práce

V třináctém ročníku soutěže v kategorii atlasů a souborů map zvítězil Atlas krajiny ČR, financovaný Ministerstvem životního prostředí.

V kategorii samostatných mapových děl zvítězila turistická mapa Pomezí Krkonoš a Jizerských hor, vydaná ve vydavatelství ROSY.

V kategorii digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byla oceněna Historická ortofotomapa ČR od společnosti GEODIS BRNO.

V kategorii školních produktů nebyla oceněněna žádná díla.

V kategorii výsledků studentských prací byla v konkurenci děl z pěti vysokých škol za nejlepší vyhlášena práce Zuzany Zapletalové s názvem Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace. Zuzana Zapletalová studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Komise udělila dvě čestná ocenění. První převzali tvůrci mapového souboru Svědectví map – lesní mapy, které vydalo Národní zemědělské muzeum. Druhé čestné uznání putovalo do společnosti SmartGIS za Komplexní mapy veřejné dopravy.


Přehled všech nominací

Počet přihlášených produktů dle kategorií:

Kategorie a počty přihlášených produktů:

Atlasy, soubory a edice map - 14
Samostatná kartografická díla – 33
Kartografická díla pro školy – 1
Kartografické výsledky studentských prací – 13
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 14


NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2010:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

V kategorii Samostatná kartografická díla:

Kategorie Kartografická díla pro školy

Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty: