[Home Page]

Geomatika v projektech

Geomatika v projektech je oborový seminář pořádaný oddělením geomatiky , katedry matematiky , Fakulty aplikovaných věd , Západočeské univerzity v Plzni , na státním zámku Kozel dne 6. 10. 2011. Letošní ročník navazuje na dřívější setkání Geomatika v projektech a výroční geosemináře , které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007. Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro aktuální ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností. Dne 5. 10. 2011 proběhne na státním zámku Kozel workshop evropského projektu BRISEIDE , zaměřeného na budování Web Processing Services (WPS) pro oblast ochrany životního prostředí.

Karel Janečka

vyvěšeno: 03.06.2011
ID článku: 4014
další informace: gis.zcu.cz/?page=geomatika-v-projektech#minule_rocniky

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Konference Geomatika v projektech a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server] RůznéZe zahraničí [Pošta]