[Home Page]

Inovované Nahlížení do katastru

Nová verze aplikace Nahlížení do katastru obsahuje možnost zapnutí barevného zvýraznění hranic parcel (v územích s katastrální mapou v digitální formě). Je třeba zapnout v grafické části v záložce "Vrstvy" .

Prostřednictvím tohoto zvýraznění je možné získat informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad.

redakce

vyvěšeno: 27.06.2011
ID článku: 4022
další informace: nahlizenidokn.cuzk.cz/Napoveda-grafika.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]