[Home Page]

47. geodetické dny

47. geodeticke dny

Registrace pro čtenáře Webu Zeměměřiče prodloužena do 4. listopadu.

Vystoupení předsedy ČÚZK Karla Večeře
/
/ Vystoupení předsedkyně ÚGKK SR Hedvigy Májovské
// Změny v KN od 1.1.2012 dané novelou zákona 265/2001 Sb. (Eva Barešová, ČÚZK)
/
/ Podávání návrhů na vklad do KN prostřednictvím formulářů (Lenka Vrzalová, ČÚZK)
// Možnosti předávání dat KN prostřednictvím výměnného formátu (Petr Kokeš, ČÚZK)
/
/ 20 let pozemkových úprav v ČR (Martin Malec, Asociace PSPÚ)
// Pozemkové úpravy z pohledu projektanta (Petr Doležal, Agroprojekt PSO)
/
/ Nebojme se RÚIAN (Tomáš Holenda, ČÚZK)
// Zkušenosti územních samospráv s editací adresy v ISÚI
/
/ Metodika evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele
// Vzdělávání zeměměřičů (Petr Polák)
/
/ Činnost SFDP a vybrané poznámky k aktuálním tématům (Karel Vach, EuroGV, s.r.o.)
// Posuzování kvality a tvorba cen zeměměřických činností pro KN (Karel Svoboda)
/
/ Novinky v nabídce Bentley Systems pro geodety (Ondřej Patočka, Bentley, s.r.o.)
// Geocatching – turistika jinak (Vladimír Plšek, Geodis Brn,o s.r.o.)
/
/ Hvězdárna a planetárium Brno v novém (Jiří Dušek)
// Určovanie geometrických parametrov a monitoring továrenského komína pomocou TLS (Marek Bajtala a kol., STU Bratislava)
/
/ Monitoring mostného objektu technológiou TLS (Jan Erdélyi, STU Bratislava)
// Aplikácia fotogrametrickeho skenovania pri testovani protipoziarnej ochrany tuneloveho ostenka (Miroslava Chlepková, STU Bratislava)
// Přechod permanentní služby CZEPOS na duální systém (Jan Řezníček, ZÚ)
/
/ Zpracování geodetických měření a využití digitálních modelů (Filip Pěnčev, ATLAS, s.r.o.)
// ASHTECH a Spectra Precision - jedna značka (Aleš Rucký, geoobchod, s.r.o.)
/
/ Měření ocel. konstrukce při zátěžových zkouškách (Tomáš Křemen, Bronislav Koska, ČVUT)
// Poznatky z testovania automatizovaného meracieho systému na kontrolu mostných konštrukcií (Miroslav Lipták a kol., STU Bratislava)
/
/ Určovanie posunov a pretvorení technol. reaktora (Peter Kyrinovič a kol., STU Bratislava)
// Plánování přesnosti měření v inženýrsko-geod. aplikacích (Martin Štroner, ČVUT v Praze)
/
/ Železniční geodézie v podmínkách státní organizace Správa železniční dopravní cesty (Radomír Havlíček, SŽDC, s.o.)
// IG z pohledu ekonomiky a řízení ve stavebnictví (Robert Šinkner, Gefos, a.s.)

redakce

vyvěšeno: 25.09.2011
poslední aktualizace: 07.11.2011
ID článku: 4056
další informace: csgk.fce.vutbr.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
ČSGK
[Pošta]