[Home Page]

20. konference GIS Esri

Začátek konference příjemně osvěžili předřečníci, kteří GIS nemají zrovna v náplni práce - Dana Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) s příspěvkem o riziku jaderných katastrof s ukázkami mapových výstupů a modelů s vazbou na GIS. Dále Petr Beran (Magistrát Hl. m. Prahy) a Ondřej Frank (ZZS hHl. m. Prahy) ukázali asi nejpraktičtější a nejvýznamnější uplatnění geoinformačních technologií pro zachraňování lidských životů včetně živých ukázek. Stanislav Drápal (Český statistický úřad) pohovořil o možnostech využití statistických dat v krizovém řízení. Tečkou za úvodním blokem byla přednáška Václava Cílka (Geologický ústav AV ČR) na téma Co se děje se světem?

Konference se zúčastnilo 847 registrovaných návštěvníků, kteří zřetelně ocenili pořádání workshopů v komornějším prostředí menších sálů, zřízení nových tematických sekcí (např. Business Intelligence, e-Goverment) a zejména přítomnost stánku technické podpory.

Organizátorům nelze upřít velkou snahu o zachování kvalitního a osvědčeného a zavedení nových zajímavých počinů, jako například stánek technické podpory nebo možnost vyzkoušení beta verze produktu ArcGIS 10.1.

Takřka 850 účastníků, 15 tematických bloků, 32 přednášek, 10 hodin uživatelských přednášek a 7,5 technologických přednášek svědčí o akci, která má pro českou geoinformatickou komunitu zásadní význam. Bez snahy chválit a vyzdvihovat se sluší poděkovat za velmi povedenou konferenci!

(Zájemcům doporučujeme přečtení článku 20. konference GIS Esri – reportáž na www.geobusiness.cz).

redakce

vyvěšeno: 14.11.2011
ID článku: 4077
další informace: http://www.geobusiness.cz/2011/11/20-konference-gis-esri-reportaz/


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Kartografie
GIS GPS
Fotogrammetrie Školství
[Pošta]