[Home Page]

Geopárty 2011

Letošní 34. ročník Geopárty již tradičně pořádali studenti VUT v Brně, fakulty stavební z oboru Geodézie a kartografie a to pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc. Celá akce se odehrávala ve vězeňském duchu. Nezapomenutelná vězeňská vzpoura vypukla 21. listopadu 2011 v nápravném zařízení KC Semilasso v Brně. Všichni příchozí při nástupu k výkonu trestu vyznačili místo svého bydliště zapíchnutím špendlíku do mapy.

Program byl zahájen pasováním „bažantíků“ 1. ročníku do cechu zeměměřického. Každý „bažant“ musel projít špalírem dozorců a ubránit se jejich nástrahám. Všichni prváci získali pasovací listinu, kterou jako každoročně předával vedoucí Ústavu geodézie doc. Ing. Josef Weigel, CSc. za pomoci Ing. Františka Soukupa. Dále každý „bažantík“ obdržel vězeňskou čepici a identifikační číslo vězně. Zároveň s tím byl každému z nich předán poukaz na roční předplatné časopisu Zeměměřič. Pro takto opasované vězně byly připraveny hry. Jednotlivé „bloky“ soutěžily mezi sebou a vítězný „blok“ získal klíč od věznice.

Program zpestřilo vystoupení dozorců, kteří zazpívali písničku „Geodeti“ doprovázenou foto prezentací

(video ke shlédnutí na: http://www.youtube.com/watch?v=vUisYDcvYKQ). Ve 23:00hod vypukla všemi očekávaná pivní štafeta. Soutěžilo sedm družstev po pěti geodetech, avšak v každém musela být alespoň jedna geodetka. Letošní štafetu vyhrál 3. ročník, který si za svůj obdivuhodný výkon odnesl archivní pálenku. Program byl ukončen vylosováním výherců tomboly a dále pokračovala volná zábava do ranních hodin. Celý program oživila hudební skupina 2,5 PROMILE. Afterparty rozproudil DJ GENERAL.

Závěrem bychom rády jménem organizátorů poděkovaly všem sponzorům, kteří tuto velkolepou akci podpořili, a doufáme, že se opět v hojném počtu setkáme příští rok.

Bc. Kristýna Nezvalová, Bc. Barbora Řídká

vyvěšeno: 29.11.2011
ID článku: 4087
další informace: www.youtube.com/watch?v=vUisYDcvYKQ


Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
[Server]
Různé
Školství Zajímavosti
Z domova
[Pošta]