[Home Page]

Geomatika v projektech 2012

Geomatika v projektech je oborová konference pořádaná oddělením geomatiky, katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni. Letošní ročník navazuje na předchozí ročníky a výroční geosemináře, které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007. Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro každý ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností. V roce 2012 se můžete těšit na témata: aplikace geomatiky v územním plánování v evropském kontextu, v moderní kartografii, fyzikální geodézii, ve vzdělávání a v památkové péči.

Už v tuto chvíli je možné přihlásit svůj příspěvek. Abstrakt příspěvku můžete zaslat až do 26. srpna 2012. Výstupem z konference bude sborník abstraktů s ISBN. Na základě zaslaných abstraktů budou příspěvky nabídnuty k publikaci redakcím odborných časopisů.

Více informací o Geomatice v projektech 2012 lze najít na stránkách konference.

Karel Janečka

vyvěšeno: 16.02.2012
ID článku: 4120
další informace: gis.zcu.cz/?page=geomatika-v-projektech


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
Geodézie
Kartografie GIS
Různé Školství
[Pošta]