[Home Page]

Karel Večeře slaví 50 let

Předseda ČÚZK se narodil 23.2.1962 v Litomyšli (okres Svitavy). Studoval SPŠS ve Vysokém Mýtě (1977 - 1981) a vysokoškolská studia zahájil na VUT v Brně (1981 - 1982). Obor GaK vystudoval na FSv ČVUT v Praze (1982 - 1986). Po ukončení studií působil v tehdejší Geodézii, s.p., Pardubice (1986 - 1990), od roku 1990 jako vedoucí provozu. V období 1991 - 1992 byl vedoucím výpočetního střediska na KGKS v Pardubicích a v roce 1993 zastával funkci zástupce ředitele KÚ v Pardubicích. V období 1994 - 2001 působil ve funkci místopředsedy ČÚZK. Následně do současnosti zastává funkci předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Blahopřejeme k životnímu jubileu.

R. Petr

vyvěšeno: 23.02.2012
ID článku: 4122
další informace: http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=742


Z časopisu Zeměměřič č. 12-01a02
[Server]
Resort ČÚZK
Různé Zajímavosti
[Pošta]