[Home Page]

Tipy & triky a MicroStation

aneb − používáte svůj software naplno?

V programu MicroStation firmy Bentley se už ve verzi 95 objevil nástroj AccuDraw, který však čeští zeměměřiči, pracující s MicroStationem, povětšinou nepřijali za svůj a je v geodetické praxi jen zřídka používán. Přitom i pro tuto skupinu uživatelů může být velmi užitečným pomocníkem, zrychlujícím práci a zpříjemňujícím zadávání dat, zejména při zpracování dat z mapování.

Nástroj AccuDraw, což je zkratka z anglického „Accurate Drawing“ a v překladu znamená „přesné kreslení“, slouží jako pomůcka při kreslení, úpravě, resp. manipulaci s prvky, kdy nám umožňuje zadávat přesné délky, rozměry a vzdálenosti. Pokud chceme nakreslit úsečku přesné délky, pokud chceme začít kreslit úsečku v určité vzdálenosti od nějakého prvku, pokud chceme posunout prvek (více prvků) o konkrétní vzdálenost apod., tak právě tehdy bude pro nás AccuDraw výborným a výkonným pomocným nástrojem v kombinaci s nástroji sloužícími na vykonání té které činnosti.
Zapnutí tohoto nástroje provedeme stiskem ikony AccuDraw, která se nachází na základním panelu – je-li nástroj zapnutý, na obrazovce je okno se souřadnicemi (X a Y, resp. Vzdálenost a Úhel). Aby byl nástroj aktivní, musíme stisknout F11, nebo Mezerník (ten funguje, je-li uživatel „doma“, t.j. nejsme v okně parametrů funkce. Tehdy musíme stisknout Esc nebo F12 a potom Mezerník).
Pro využití všech výhod nástroje je dobré znát a buď si pamatovat nebo vědět, kde nalézt řadu klávesových zkratek, které významně rozšiřují možnosti použití AccuDraw ve vztahu k mnoha typům nejčastěji potřebných úkonů při běžné práci. K seznamu zkratek se dostaneme nejrychleji kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu AccuDraw v Základním panelu a výběrem položky Vlastnosti. Ke stejnému se lze dostat z rolety Nastavení – AccuDraw. Zde lze provést přehledně a intuitivně nastavení celého nástroje (doporučeno je ponechat implicitní hodnoty), přičemž v prostřední záložce se nalézá tlačítko Klávesové zkratky, po jehož aktivaci se rozbalí seznam zkratek, které je možné zde vybírat, aktivovat, editovat, případně si i dodělat nové.
Zejména ve vztahu ke geodetické praxi doporučujeme vaší pozornosti zkratky, skrývající se za klávesami Space, Enter, K, P, V, B, O, RQ, RE, ale jistě si oblíbíte své vlastní.

Nyní si ukažme na typickém geodetickém příkladu výhody a rychlost popisovaného nástroje. Úlohou je bez jakékoliv pomocné konstrukce (viz. obr.) nakreslit linii Č z bodu ZČ ve směru budovy, s přesně daným odsazením od rohu R.

Jak na to:
Postup je popisován pro standartní konfiguraci MicroStationu verze 8i SelectSeries2 s implicitním nastavením využívaných funkcí, ale stejně by se vše mělo dát provést už od výše zmiňované verze 95. Při zapnutém AccuDraw spustíme nástroj Umístit úsečku nebo nástroj Umístit SmartLine a myší uchopíme roh R (neklikat datový bod, protože ještě nezačínáme kreslit!). Můžeme k tomu použít Pružného nájezdu i pokusného tlačítka.
Aktivujeme AccuDraw (F11 nebo Mezerník), pokud je aktivní, lze krok vynechat. Stiskneme na klávesnici písmeno O (odsazení počátku souřadnic). Hodnoty souřadnic, zobrazované v okně AccuDraw se vynulují.
Teď je třeba otočit kompasem AccuDraw podle směru stěny domu. Proto stiskneme na klávesnici rotaci R. U okna AccuDraw se objeví modře psaná nápověda, ze které můžeme vybrat, v tomto případě dvě možnosti. První je Q, po jejímž stisku můžeme otáčením kompasu a jeho následným uchycením pružným nájezdem či pokusným tlačítkem a klikem levého tlačítka myši na straně stěny domu otočit kompas. Druhou možností je E, pro jejíž provedení je třeba ukázat kurzorem myši na stejnou stěnu a potvrdit levým tlačítkem výběr elementu, který určuje směr otočení kompasu. Po otočení kompasu musíme do okna AccuDraw zadat hodnoty odsazení počátku kresby podle obrázku a natočení souřadnicových os AccuDraw, které je vyznačeno barevně v zobrazeném kompasu. Teprve teď klikneme myší datový bod, abychom začali kreslit.
Pokud je vše nastaveno implicitně, měl by kompas být po kliknutí datového bodu ZČ natočený ve směru budovy. Není-li tomu tak, je třeba nyní, již na bodě ZČ, opakovat natočení kompasu za pomoci stisku kláves RE postupem popsaným výše a pak pokračovat v kresbě.

Kde najdete více?
Pro snadnější orientaci v programu MicroStation firmy Bentley doporučujeme skripta, která sestavil Matúš Kováč a do češtiny přeložil Pavel Žofka, jež jsou čerstvě v prodeji na Webu Zeměměřiče. Naleznete zde popis všech základních funkcí programu pro kreslení v ploše (2D) s uvedením příkladů jejich nastavení a použití. Vše je velmi snadno pochopitelné i pro samouky, doprovázené mnoha vysvětlujícími obrázky, takže k naučení se práce s programem MicroStation stačí základní znalost práce s počítačem. Případně navštivte naše výukové semináře na www.zememeric.cz/objednavky.

Zdroj: skripta Návody na cvičení

Pavel Žofka, Partner rubriky je HSI, s.r.o

vyvěšeno: 11.04.2012
ID článku: 4137
další informace: www.hsi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 12-03a04
[Server] SoftwareŠkolství [Pošta]