[Home Page]

Nová transformační (převodní) tabulka

31.05.2012: Na stránce Nová realizace systému ETRS89 v ČR je zveřejněna nová transformační (převodní) tabulka table_yx_3_v1202.dat platná od 1.7.2012. Využití této tabulky v transformačních programech umožní jejich využití i pro práce vyžadující přesnost PPBP v TL, ve kterých to s programy s dosavadní tabulkou nebylo bez provedení kontrolních měření možné. Programy s dosavadní tabulkou table_yx_3_v1005.dat je možno používat i nadále, avšak pouze po dobu přechodného období, které bude ukončeno 31.12.2012
Data získaná měřením GNSS v době od 1.1.2013 již tedy nebude možné těmito programy zpracovávat.

K datu 1.7.2012 bude zprovozněna i nová verze jednotného transformačního programu VÚGTK, v.v.i., pro transformaci pomocí zpřesněné globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK etrf00-jtsk_v1203, která novou tabulku obsahuje. Od téhož data bude možné používat i případné další programy, které budou vytvořeny dle stejné metodiky jako program VÚGTK, v.v.i., budou obsahovat novou transformační tabulku table_yx_3_v1202.dat a budou schváleny ČÚZK (viz bod 9.11 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ke stejnému datu, tedy k 1.7.2012 (GPS Week 1695; GPS Week Number 16950) bude v databázi bodových polí (DBP) provedena změna souřadnic menšího počtu dotčených trigonometrických bodů (TB) a zhušťovacích bodů (ZhB), především ve výše uvedených TL. V případě TB těch, které byly po opravě jejich povrchové stabilizace nově zaměřeny ZÚ v rámci kontrolních měření GNSS prováděných v r. 2011. Zeměměřický úřad zahájí migraci dat do DBP v pátek 29.6.2012 ve 14:00 hod. SELČ. Po dobu migrace bude dostupnost údajů z DBP omezena.

Aktualizovaný soubor převodních tabulek table_yx_3_v1202.dat je k dispozici na webu ČÚZK.
V matematickém postupu pro jednotný přechod mezi novou realizací ETRS89 (platné od 2.1.2011) a S-JTSK nedochází k žádné změně. Je pouze potřebné nahradit dosavadní soubor s hodnotami transformačních tabulek za nový. Jedná se tak o nenáročný programátorský úkon. Přechodné období (1.7. - 31.12.2012) by mělo poskytnout dostatečný prostor prodejcům programů pro zpracování měření GNSS k tomu, aby tento úkon byl proveden v rámci standardních aktualizací těchto programů na jejich vyšší verze.

redakce

vyvěšeno: 01.06.2012
ID článku: 4157
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALITA:12593


Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Pozemkové úpravy GPS
[Pošta]