[Home Page]

Ing. František Suchý oslaví 100 let!

Dne 25. října 2012 dovrší pan Ing. František Suchý, ve své dlouhé kariéře kromě jiného i vedoucí Střediska geodézie v České Lípě krásné kulaté první století.

K takovému úžasnému výročí GRATULUJEME a přejeme pevné zdraví a životní elán i nadále.

redakce

vyvěšeno: 19.10.2012
ID článku: 4207
další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=921


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Geodézie Různé
Zajímavosti Z domova
[Pošta]