[Home Page]

Co nám přináší Nový katastrální zákon

Český svaz geodetů a kartografů, Pobočka Východní Čechy pořádá dne 22. listopadu 2012 seminář na téma „Co nám přináší Nový katastrální zákon". Součástí semináře budou i další témata: Informace o církevních restitucích, nová podoba formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí a jejich elektronická podoba, základní registr RÚIAN.

Přednášejícími budou zaměstnanci ČÚZK a Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.

Přesný program vám bude odeslán po upřesnění náplně – vzhledem k možnosti, že některé právní úpravy nemusí být schváleny.

Přihlásit na seminář se můžete již teď - Lenka.Sykorova@cuzk.cz .

Cena vložného: 950,- Kč, pro členy ČSGK: 800,- Kč.

ČSGK

vyvěšeno: 24.10.2012
ID článku: 4209


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]