[Home Page]

Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN

Český úřad zeměměřický a katastrální připravil nové grafické rozhranní aplikace Dálkového přístupu k údajům KN. Toto nové rozhraní bude do provozu uvedeno 15.11.2012.

Informace o novém grafickém rozhraní naleznete v aktualizovaném návodu pro ovládání funkcí DP, které je dostupné na adrese: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-DALKOVY_PRIST - pod odkazem Návod pro ovládání funkcí DP – po 15.11.2012.

Ing. Tomáš Chotěnovský, ČÚZK

vyvěšeno: 06.11.2012
ID článku: 4216
další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-DALKOVY_PRIST


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Software
Internet
[Pošta]