[Home Page]

Dvojí užitek za jedny peníze

V letošním roce se na našem trhu zabydlela firma Carlson Software, která téměř 30 let nabízí geodetům komplexní programová řešení jak pro práci v terénu, tak i pro kancelářské výpočty a výkresy.


Zjednodušte svou práci, zvyšte produktivitu

Základem nabídky je terénní software SurvCE, známější jako Fast Survey, jehož předností je zejména tzv. řešení Field-to-Finish, kdy uživatel může již během měření venku v terénu popsat kódem měřené objekty takovým způsobem, že do kanceláře přinese kompletní výkres. Zefektivnění práce spočívá pouze v tom, že se člověk v terénu naučí používat kódovou tabulku. Kódová tabulka umožní kromě dnes běžné liniové kresby například uzavírání linií do kruhu, na počáteční bod či jak je potřeba, přiřazení symbolu k měřenému bodu, takže už v terénu může uživatel nastavit kód tak, aby se potom v kancelářské aplikaci objevil místo obecného symbolu pro bod třeba strom nebo vodočet. Kódování umožňuje i nastavení barev, takže linie pro různé objekty budou pak v kanceláři od sebe jasně odlišitelné. Lze nastavit například vyšrafování ploch s přiřazením údaje o metrech čtverečních. Přímo v terénu můžeme dokonce určovat i to, v jaké vrstvě, respektive hladině výkresu se má měřený objekt zobrazit. Carlson Software poskytuje možnost kódové tabulky jednoduše upravit do češtiny a do podoby, která je přímo adaptovaná na pojmy, které vaše firma běžně užívá. Opravdu jde jen o to naučit své terénní pracovníky používat firemní tabulku v terénu. Celý proces se tím zautomatizuje a dlouhodobě zefektivní.

Terénní software SurvCE v kombinaci s kancelářskou aplikací Carlson Survey je celosvětově nejoblíbenějším a nejpoužívanějším geodetickým řešením. Carlson Survey pracuje jako nadstavba AutoCADu nebo dodávaného IntelliCADu. Aplikace Carlson Survey umožní jak kompletní geodetické výpoč­ty s protokoly v různých formátech, tak i tvorbu a výtisk profesionálních mapových výkresů s vrstevnicemi nebo 3D náhledy projektů a měřených dat. Geodetickým firmám tímto odpadne nutnost pořizovat si drahý kreslící program a k tomu další – geodetický – software.


Co vše nabízený komplet nabízí?

Komplet software zvládá komunikaci se všemi typy dat z terénních přístrojů, elektronických totálních stanic, přijímačů GNSS nebo jiných polních záznamníků. Zvládá všechny geodetické výpočty. Umí vytvářet povrchy na základě triangulačních nebo obdélníkových sítí, generuje vrstevnice, umí porovnávat povrchy projektu s měřenými daty. Nabízí mnoho funkcí pro zpracování inženýrských staveb, silnic, dálnic či železnic. Pro potřeby katas­tru obsahuje řadu funkcí pro definování a rozdělování parcel, dynamickou aktualizaci ploch i s popiskami a mnoho dalšího.

Carlson Survey dokáže exportovat vyhotovená data do formátů DWG a DXF, přenos oběma směry do MicroStationu umožňuje formát DGN, kompatibilita s produkty ESRI je zaručena převodem do SHP.

Tomáš Bláha

vyvěšeno: 21.11.2012
ID článku: 4222


Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
[Server] GeodézieSoftware [Pošta]