[Home Page]

eGaKO už je digitálně k dispozici

Jak jsme své čtenáře upozorňovali v prosincovém čísle časopisu Zeměměřič, vydavatelé odborného měsíčníku GaKO rozhodli o ukončení vydávání papírové formy časopisu a jeho plném převodu do čistě elektronické formy pdf.

Na níže uvedeném odkazu si tak každý může zdarma stáhnout plnou verzi časopisu a přečíst si každoroční úvodníky předsedů rezortů, o problematice interoperability a harmonizace prostorových údajů v kontextu směrnice INSPIRE a o digitálním leteckém měřickém snímkování a jeho významu pro fotogrammetrii v České republice. Kromě těchto odborných článků naleznete v časopisu tradiční články ze společnosti, o významných výročích a další zajímavosti. Publikace je sestavena v tradičním duchu tak, aby ten, kdo preferuje při čtení papírovou podobu, si mohl svůj oblíbený časopis vytisknout.

Přejeme všem příjemné počtení a časopisu GaKO hodně spokojených elektronických čtenářů!

redakce

vyvěšeno: 17.01.2013
ID článku: 4238
další informace: www.egako.eu


Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Internet Přečtěte si
[Pošta]