[Home Page]

Implementace JTSK-03 do KN

Odborný seminář na nové téma "Implementace JTSK-03 do katastru nemovitostí a digitalizace map KN v praxi" se koná v Trenčíně v MAXu 15. února 2013.

Vložné: pro členy KGK SR 5 EUR, pro nečleny 10 EUR.

V ceně vložného je občerstvení, pronájem sálu, parkování a odměny přednášejícím.

Program:

8.00 - 8.30 prezentace

8.30 - 9.30 odborný program 1. část

Ing. Ján Masarik - Vliv Implementace JTSK-03 na KN jako systém.

Ing. Jozef Vlček - Důvody a argumenty zavedení JTSK-03.

9.30 - 10.00 přestávka - káva, občerstvení

10.00 - 12.00 odborný program 2. část

Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK ČR - na téma "Digitalizace katastrálních map v ČR".

Ing. Josef Komárek, geodetická kancléř Hoška-Komárek, Jindřichův Hradec - na téma "Geometrický plán v katastrální mapě digitalizované"

Vystoupení zástupců ÚGKK SR k problematice JTSK-03 a dalšímu postupu Implementace.

Diskuse

12.00 - 13.00 přestávka - oběd

od 13.00 odborný program 3. část

Ing. Marian Bulla, Komora geodetů a kartografů - Zástupci KGK při novele vyhlášky č. 461/2009 Z. z.

Ing. Vladimír Raškovič, Komora geodetov a kartografů - Dosavadní zkušenosti s JTSK-03 při vykonávání geodetických a kartografických prací pro katastr.

Diskuse

Změna programu vyhrazena.

KGK SR

vyvěšeno: 23.01.2013
ID článku: 4242
další informace: www.kgk.sk


Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
[Server] Katastr nemovitostíZe zahraničí [Pošta]