[Home Page]

GISáček 2013 - 9. květen

Dovolte mi abych vás pozval na tradiční studentskou konferenci GISáček 2013. V roce 2013 budou mít studenti, již po šestnácté, možnost prezentovat výsledky svých diplomových a bakalářských prací před svými kolegy a odborníky z praxe. Konference proběhne 9. května 2013 (s doplňkovým programem o den později - seminář Introduction to C# and ArcGIS Add-ins).
Informace o konferenci najdete na: http://gis.vsb.cz/gisacek/

Podpořte prosím studenty vaší osobní účastí (nebo on-line hlasováním o nejlepší poster).

Těším se na setkání

Jan Růžička, Institut Geoinformatiky, VŠB-TUO

vyvěšeno: 09.04.2013
ID článku: 4267
další informace: gis.vsb.cz/gisacek/


Z časopisu Zeměměřič č. 13-03a04
[Server] GISŠkolství [Pošta]