[Home Page]

Konference Geoinformace ve veřejné správě

Ve dnech 27. a 28.5. 2013 se na Novotného lávce v Praze 1 koná konference Geoinformace ve veřejné správě. Více informací na stránkách CAGI http://www.cagi.cz/konference-givs-2013.

V roce 2013 oslaví Základní registry, včetně Základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) první rok své existence.

Obnoví Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN) v roce 2013 svoji činnost? S jakými problémy se v souvislosti s implementací INSPIRE potýkáte vy? Na konferenci dostane dostatečný prostor i problematika budování Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) v ČR, na kterou se vážou další témata, kterým se konference bude věnovat. Přijměte prosím naše pozvání na konferenci GIVS 2013, přijďte živě podiskutovat o aktuálních tématech, která mají zásadní dopad na náš obor.

redakce

vyvěšeno: 08.05.2013
ID článku: 4282
další informace:www.czechmaps.cz
www.cagi.cz/konference-givs-2013


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Různé Z domova
[Pošta]