[Home Page]

Prehistorické motivy na Stonehenge

Stejný software, který se používá pro návrh a provoz infrastruktury 21. století, hraje klíčovou roli při správě jedné z nejstarších staveb světa.

Nástroje vizualizace Bentley Systems objevily očím skryté zářezy seker a dýk z doby bronzové Bentley Systems, vedoucí společnost v oblasti softwarových řešení pro správu infrastruktury, informovala v únoru 2013 v Pensylvánii v USA, že její inovativní technologie Bentley Pointools byla použita pro vizualizaci a analýzu nejpodrobnějšího laserskenového průzkumu, jaký kdy byl proveden, na historickém Stonehenge – jedné z nejstarších staveb světa. Výsledkem laserového skenování s roztečí bodů 0,5 milimetru byl enormně velký soubor dat o velikosti 850 gigabytů. Úkolem dalšího zkoumání této starobylé stavby byla pověřena společnost ArcHeritage, součást Yorkské archeologické společnosti v rámci celobritského projektu Zkoumání anglického dědictví.

Předběžné zkoušky drátěných modelů odhalily jednotlivé stopy nástrojů staré více než 5000 let, bylo ale zřejmé, že laser-sken data ukrývají více prehistorických motivů vytesaných do jednoho z kamenů Stonehenge. Tým se proto rozhodl pracovat s původními daty a pro vizualizaci bodového mračna použil nástroj Bentley Pointools, který poskytuje výkonné, intuitivní a snadné nástroje pro zpracování bodových mračen.

Použití Bentley Pointools umožnilo zpracování obrovského množství dat a tvorbu datasetů, které byly dále analyzovány při plném rozlišení. Aplikace funkce stínování byla klíčová při vizualizaci nejjemnějších detailů, jejichž výsledkem byl objev 71 zářezů seker z doby bronzové, které nebyly k vidění po více než tři tisíce let. „Potřebujeme softwarové řešení, které zpracuje a vizualizuje ohromná množství sesbíraných dat,“ prohlásil Marcus Abbott, člen týmu geomatiky a vizualizací ArcHeritage. „Bentley Pointools je schopen nahrát a pracovat jak s 3D sítěmi, tak bodovými mračny. Navíc, široká paleta měřících nástrojů a jedinečné nástroje vizualizace Bentley Pointools byly klíčové pro úspěch projektu Stonehenge. Objev nezaznamenaných motivů na kamenech byl poprvé uskutečněn v Bentley Pointools.“

Richard Zambuni, globální marketingový ředitel Bentley pro geoprostorová řešení, řekl, že „Stonehenge je jedna z ohromných staveb přeživších z prehistorie. Není podivné nazývat tuto obdivuhodnou veřejnou budovu "infrastruktura", a ačkoli víme jen velmi málo o tom, jak tato budova byla navržena, postavena a používána, je možné k získání lepšího náhledu na tuto úžasnou stavbu použít špičkový software pro infrastrukturu, jako je Bentley Pointools. Výkonné funkce pro vrstvení a stínování v Bentley Pointools umožnily vizualizaci zářezů seker a dýk z doby bronzové, pro pouhé oko zcela neviditelných. Bentley Pointools tak pomohly archeologům zdokumentovat s vyšší než milimetrovou přesností největší objekt Evropy z doby kamenné“.

Zambuni dodává: „Je radost vidět využití Bentley Pointools v tak zajímavém projektu. Tento extrémně náročný průzkum Stonehenge poskytl další důkaz pokročilé schopnosti softwaru smysluplně použít gigabyty hustých a složitých bodových mračen a získat hodnoty z vysoce flexibilní vizualizace těchto dat. Bentley Pointools má bez pochyby klíčovou roli na trhu s archeologickým, bezpečnostním softwarem a softwarem soudního inženýrství a také na domácí půdě Bentley při správě moderní infrastruktury.“

Objev zářezů na Stonehenge byl dosažen díky tomu, že tým použil funkci rovinného stínování (Plane Shading) softwaru Bentley Pointools k vytvoření 7,5 centimetru širokého pruhu stupňů šedi. Tento pruh procházel daty v intervalech 1 milimetr, přičemž vykresloval rovinu stínovaného obrázku ve vysoké kvalitě. Tým tento proces provedl 75krát a získal kompletní změnu barvy pro každý bod dat. V závislosti na poloze vzhledem k přednastavené rovině fotoaparátu byla každému bodu přiřazena hodnota stupňů šedi, což umožnilo zobrazení drobných znaků. Když se obrázky zkombinovaly do animace a byly přehrány, bylo vidět, jak zářezy, pro lidské oko neviditelné, vystupují ve stínování tam a zpět. Díky výkonným vizualizačním schopnostem Bentley Pointools byly objeveny tyto erodované prehistorické kresby. Jakmile byl identifikován rozsah zářezů, tým použil měření a nástroj pro lokalizaci bodů pro přesné vynesení zářezů v souřadnicích.

O Bentley Pointools V8i

Téměř veškeré infrastrukturální projekty dnes vyžadují manipulaci s bodovými mračny a Bentley Pointools a související aplikace Bentley iWare Apps tento úkol usnadňují. Umožňují uživateli využít hodnotu bodových mračen rychlým a nákladově efektivním způsobem pro aplikace od GIS a mapování přes geodetické měření ve výstavbě, až po dokumentaci skutečného provedení staveb investičních celků ve výrobě, distribučních sítích, v důlním průmyslu, soudním inženýrství, archeologii a dalších. Navíc poskytují jednou zpracovaná data pro opakované využití v různých profesích a činnostech.

Bentley Pointools podporují informační mobilitu díky rozšiřování dosahu a hodnoty bodových mračen v průběhu životního cyklu infrastruktury. Díky tomu výrazně zvyšují návratnost investic do bodových mračen, se kterými lze nyní nakládat stejně jako s jakýmkoliv jiným základním datovým typem.

Funkce Bentley Pointools mimo jiné poskytují nástroje na diferenciaci bodových mračen či detekci kolizí, které umožňují snadnou vizualizaci rozdílů a kolizí v datech. Stejné funkce budou brzy dostupné pomocí Clash Resolution Visa pro ostatní aplikace Bentley Systems včetně MicroStation a Bentley Navigator.

Propagační článek společnosti Bentley Systems ČR

vyvěšeno: 09.05.2013
poslední aktualizace: 27.05.2013
ID článku: 4286
další informace: www.bentley.com/Pointools


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Geodézie
Fotogrammetrie Software
Zajímavosti Ze zahraničí
[Pošta]