[Home Page]

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod - dodatek č.3 nabývá účinnosti od 15.6.2013.

Dodatek je prozatím dostupný na www.zememeric.cz/pdf/Navod_pro_obnovu_kat-operatu_a_prevod-131117222.pdf.
V případě, že dodatek nalezneme také na webu ČÚZK, přesměrujeme link tam.

redakce

vyvěšeno: 04.06.2013
ID článku: 4297
další informace: www.zememeric.cz/pdf/Navod_pro_obnovu_kat-operatu_a_prevod-131117222.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]