[Home Page]

Carlson SurvPC

Transformace a konverze dat z různých formátů tam a zpět bývá častou noční můrou zeměměřičů. Data, která měříme venku, jsou ve formátech vyvinutých výrobci GNSS přijímačů nebo totálních stanic. Tato data se pak konvertují a načítají do desktopových aplikací na PC, což jsou buď geodetické výpočetní programy nebo aplikace na bázi GIS, CAD či MicroStation. Stejně tak z těchto desktopových aplikací lze přenášet data – například podkladové mapy nebo body pro vytyčování – opačným směrem do polních záznamníků používaných v terénu.

S výkresy do terénu

To vše je dnes už rutinní a jednoduchý proces, pokud nás zajímají pouze souřadnice a základní atributy bodů, liniových prvků a ploch. Úskalí začínají v momentě, kdy chceme do terénního softwaru přenést celé výkresy ve formátu DXF, DWG, DGN nebo SHP nebo celé knihovny kódů. Najednou se nám z různých důvodů začínají ztrácet čísla bodů, liniové spojnice nebo nedokážeme propojit jednotlivé datové hladiny. Příprava pod­kladové mapy pro práci v terénu vyžaduje hodně času a trpělivosti, stejně jako její zpětné přenesení s nově naměřenými daty zpět do kancelářského prostředí.

Venku stejně jako v kanceláři

Firma Carlson Software nabízí v tomto směru jedinečné řešení. Tím je práce v terénu přímo v prostředí DWG, DGN nebo ESRI ArcMap bez nutnosti jakékoliv konverze dat. Řešení je součástí nové verze 3.0 softwaru Carlson SurvPC, což je ekvivalent mobilního softwaru SurvCE (nebo Ashtech Fast Survey) na platformě Windows 7.

Jak říká pan Bruce Carlson, zakladatel a od roku 1983 prezident firmy Carlson Software: „This is an industry first,“ ve smyslu: „Toto je první řešení na trhu“. Žádný software pro sběr dat v terénu dosud nenabízel možnost tzv. nativní práce přímo s daty MicroStation DGN nebo ESRI MXD.

Pracujete ve VÁMI zvoleném formátu

Už při volbě zakázky v softwaru SurvPC má uživatel možnost zvolit formát dat, s jakým bude pracovat. Na výběr je možnost souřadnicových souborů Carlson CRD, ArcMap Docs ve formátu MXD, souborů AutoCAD DWG nebo MicroSta­tion DGN. Pokud zvolí například možnost formátu DGN, může si načíst celý DGN soubor do svého „handheldu“ pro měření v terénu. Ve „svém“ prostředí MicroSta­tion pak může zůstat během celého měření. Jednotlivé entity se budou ukazovat jako hladiny, které mohou být aktivovány či zmrazeny. Program SurvPC umožní uchopit a editovat jednotlivé bodové nebo liniové prvky přímo z obrazovky „handheldu“ a kreslit nové údaje v terénu do mapy v MicroStationu. Veškerá měření v terénu se uchovají jak ve formátu DGN, tak i v souřadnicovém formátu Carlson CRD.

Při práci v prostředí ESRI uživatel navíc jistě ocení při načtení mapy současné načtení celé knihovny kódů, atributů nebo symbolů bodů tak, jak jsou nadefinovány v GISu. Práce přímo v mapovém formátu ESRI MXD zajistí to, že při měření v terénu nedojde k žádné ztrátě dat z kompletní geodatabáze.

Zvolte si vhodný hardware

Software SurvPC lze použít v kombinaci s Carlson Supervisor PC – robustním tabletem s operačním systémem Windows 7 Ultimate. Carlson Supervisor je možné používat jako samostatný přístroj nebo jej lze přes BlueTooth připojit k jakémukoli GNSS přijímači pracujícímu v režimu RTK. Zcela unikátní je tzv. verze SuperG, kde je v samotném tabletu zabudována nejnovější RTK deska od firmy Novatel pracující s centimetrovou přesností a využívající veškeré dostupné signály systémů GPS, GLONASS, Galileo i Compass. V tomto případě se přístroj propojí s lehkou anténou na tyči a pracuje jako rover v síti CZEPOS či VRSNow.

Podobně jako SurvCE, tak i SurvPC pracuje v českém prostředí a používá tzv. Globální transformační klíč pro práci v systému S-JTSK. Verze 3.0 navíc přináší řadu dalších vylepšení softwaru a změn; firma Carlson tentokrát opravdu vyslechla přání českých zákazníků. Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese sales@carlsonemea.com.

Tomáš Bláha

vyvěšeno: 11.06.2013
ID článku: 4303


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server] GeodézieSoftware [Pošta]