[Home Page]

Galerie KMD

Vrchol hory Praděd - dlouhodobý nesoulad skutečného průběhu přístupové komunikace k televiznímu vysílači (vede až 77 m v cizím pozemku bez zápisu v SPI a zobrazení v SGI) i po digitalizaci do formy KMD

k.ú.: Malá Morávka [690236]

Mapový list: KMD (2012), KP Bruntál

parcelní číslo: 1360/1, 1360/5

vlastnické právo: Lesy ČR, s.p. (1360/1) České radiokomunikace, a.s. (1360/5)

Y = 543 055, X = 1067 100, zpevněná komunikace k televiznímu vysílači není v k.ú. Malá Morávka vůbec zaměřena, vede až 77 m uvnitř lesního pozemku 1360/1 bez zápisu do KN, zatímco původní přístupová cesta 1360/5 je v KN vedena jako neplodná půda a zcela nezřetelná

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=690236&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění:

15. 7. 2013

redakce

vyvěšeno: 20.06.2013
poslední aktualizace: 26.06.2013
ID článku: 4311


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]