[Home Page]

Geodis Brno v insolvenčním řízení

Největší geodetická společnost v Česku - Geodis Brno, s.r.o., je od středy 19. června 2013 v insolvenčním řízení. Navrhovateli insolvence byli Studio Marvil, s.r.o., z Prahy, které pro Geodis zpracovávalo grafické prezentace a propagační materiály, a RTS, a.s., z Brna, které pronajímalo Geodisu Brno (i GB- geodézii, s.r.o.) kanceláře v Lazaretní 13 (sousední budova sídla Geodis Brno).

Studio Mervill se nedočkalo zaplacení tří faktur z července, srpna a září v roce 2012 v celkové výši 221 318,50 Kč. Společnost RTS má od Geodisu Brno neuhrazeno třicet faktur (od září 2012) v celkové výši 2 063 801 Kč. Navrhovatelé insolvence ve svém návrhu pro Krajský soud v Brně dále uvádějí, že dle jejich zjištění existuje vůči Geodisu Brno také pohledávka 2 260 845 Kč (listopad až březen) u společnosti Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., z Brna, pohledávka 555 580 Kč (září až leden) u společnosti Automedia, s.r.o., z Brna, pohledávka 690 700,33 Kč (srpen až listopad) u společnosti Intergraph CS, s.r.o., z Prahy.

Navrhovatelé mají za to, že je dlužník Geodis Brno v úpadku ve smyslu § 3 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Dle navrhovatelů existují i pohledávky společností Definity Systems, s.r.o., Chicory, s.r.o., a celková výše neuhrazených závazků je cca 5,5 milionu Kč. U dlužníka jsou podle mínění navrhovatelů naplněny znaky úpadku formou platební neschopnosti.

Dle § 107 insolvenčního zákona přistoupila 21. června 2013 k řízení o insolvenci také společnost Georeal, s.r.o., z Plzně s pohledávkou ve výši 1 160 220 Kč (listopad a prosinec 2012) za pozemní geodetické práce při zaměření toků, kde konečným odběratelem je Povodí Vltavy, státní podnik.

Další věřitelé se přihlašují na stránkách Insolvenčního rejstříku:
Aktualizováno 2.7.2013: Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno, zveřejněné 2.7.2013, naleznete zde:
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4315

redakce

vyvěšeno: 01.07.2013
poslední aktualizace: 30.06.2013
ID článku: 4314
další informace:https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=e1cbcf60-148a-43c9-9d7e-d8ba715e0770
www.geodis.cz
www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4315


Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]