[Home Page]

Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014

<p>V pátek 23.8.2013 byla rozeslána Částka 99 Sbírky zákonů, která jako první dvě položky obsahuje:</p><p>1) <strong>Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)</strong></p><p>2) <strong>Zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí</strong></p><p><br /><u>Oba nové zákony nabývají účinnost až dnem 1.1.2014.</u></p><p>Věrný stejnopis celé Částky 99 Sbírky zákonů si můžete ve formátu pdf (velikost cca 1 MB) stáhnou ze serveru Ministerstva vnitra z URL: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ </p><p>Doprovodným zákonem č. 257/2013 Sb. je (s účinností až od 1.1.2014) mimo jiné novelizován i <strong>zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví</strong> a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, a to jenom jeho § 16, ve kterém jsou stanovena <u>Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním</u>, který do konference katastr pro názornost zaslal jeden z účastníků v diferenční úpravě, ve které je jeho budoucí změna (tj. od 1.1.2014) oproti dosavadnímu znění barevně znázorněna. </p><p><em>Pozor, pod přiloženým linkem do konference katastr se skrývá také drobná oprava, tak si to pořádně přečtěte.</em><br /></p><p><br /></p>

zdroj Konference katastr

vyvěšeno: 23.08.2013
poslední aktualizace: 24.08.2013
ID článku: 4336
další informace:mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2013/002531.html
aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]