[Home Page]

Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

Ve středu 4. září 2013 proběhne v plzeňském hotelu Golden Fish Hotel Apartments pracovní seminář Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat, který pořádá Oddělení geomatiky Západočeské univerzity v Plzni (ZČU Plzeň) a Česká asociace pro geoinformace (CAGI) jako doprovodnou akci kartografické konference.

Seminář je pořádán v rámci projektu Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace (NeoCartoLink) a tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie).

Program semináře (14:00 až 17: hodin):

GeoInfoStrategie v kontextu rozvoje eGovernmentu (RNDr. Eva Kubátová, Odbor veřejné správy a eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR, koordinátorka projektu tvorby GeoInfoStrategie)
Objektově orientovaná databáze základních geodat (doc. Ing. Václav Čada, CSc., vedoucí Oddělení geomatiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň)
Specifika datových sad v ochraně autorských práv (RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., vedoucí CAGI odborné skupiny Autorské právo, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Autorské právo a státní mapová díla (Ing. Jiří Černohorský, ředitel Zeměměřického úřadu v Praze)
Novela autorského zákona a datové sady geodat (JUDr. Irena Holcová, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Diskuze
Formulace doporučení a závěr

redakce

vyvěšeno: 02.09.2013
ID článku: 4339
další informace:gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/
gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/Multimedia/program.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server] GISŠkolství [Pošta]