[Home Page]

Galerie KMD

Již opraveno katastrálním úřadem.

redakce

Braňany (okres Most) - posun a pootočení objektů občanské vybavenosti o 9,2 až 11,6 m (okolní objekty polohově správné)

k.ú. Braňany [609005]

Mapový list: DKM (2004), KP Most

parcelní čísla st. 308, st. 312, st. 210

vlastnické právo Obec Braňany

Y = 785 710 X = 986 040,

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=78892508&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění:

10. 10. 2013

vyvěšeno: 27.09.2013
poslední aktualizace: 18.04.2014
ID článku: 4346

Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]