[Home Page]

Důležité novinky v POZEM

V srpnu letošního roku firma HSI uvolnila novou verzi programu POZEM pro návrh komplexních pozemkových úprav, která nese označení v13. Na rozdíl od verzí uvolněných v předcházejících letech, které byly doplněny spíše drobnějšími úpravami, přináší tato verze novinky zásadnějšího charakteru. Jejich obsahem budou uživatelé pravděpodobně příjemně překvapeni. Úvodem připomínáme, že všechny novinky si mohou zdarma odzkoušet i ti, kteří pro návrh „komplexek“ využívají aktuálně jiný software (stačí napsat na info@hsi.cz).

Jednou z předních změn je možnost exportu do nově zavedeného výměnného formátu pro pozemkové úpravy VFP ve všech fázích pozemkové úpravy. Obsaženy jsou totožné kontrolní nástroje, které jsou k dispozici pro přejímku dat na pobočkách Státního pozemkového úřadu. Nalezené chyby lze ihned prohlížet a pohodlně opravovat.

V programu POZEM v13 je zapracována směrnice technického standardu digitální formy zpracování plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, a lze tak jednoduše kreslit prvky polohopisu, mapy průzkumu, erozního ohrožení a hlavního výkresu plánu společných zařízení. POZEM zároveň přebírá z programu ProGEO (jiný SW od HSI) funkčnost automatické konverze výkresů nakreslených v jiné struktuře do struktury TS PSZ.

Další důležitá funkčnost je určena pro přebírání věcných břemen. Program porovnává výměry a ceny zabřemeněných parcel v rámci jedné listiny mezi nárokem a projektem pro vybraná LV. Přebrání břemen do projektu probíhá automaticky a projektování dynamicky. Břemena je možno seskupovat podle čísla řízení a listiny.

Přepracováním prošla funkce projektování pro návrh nových pozemků. Výpočet výměry, ceny, vzdálenosti a jejich porovnávání probíhá v reálném čase při jakékoliv manipulaci s parcelami na LV a je možno ho zobrazovat pomocí různých pohledů (pro celé LV, pro listinu na LV, pro vybraný druh pozemku na LV, atd.). Zaznamenávána je celá historie změn provedených v projektu.

Tuto historii lze poté zobrazovat pomocí nové funkce a lze zobrazit stav LV k jakémukoliv datu průběhu pozemkové úpravy zpětně. Historizována jsou i data nároku, především všechny změny, ke kterým došlo během zpracování pozemkové úpravy v ISKN a do POZEM byly načteny při aktualizaci pomocí VFK.

Ve verzi 13 je novou filozofií řešena správa účastníků řízení. POZEM eviduje nejen korespondenční adresy, opatrovníky a dědice, ale také vyjádření účastníků k návrhu včetně sumarizace vyjádření pro celé katastrální území. Program také hlídá, zda nedochází ke změnám v již odsouhlasených LV.

Marek Nacházel, manažer obchodních služeb, HSI, spol. s r.o.

vyvěšeno: 04.10.2013
ID článku: 4349
další informace: www.hsi.cz/document/pozem/


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server]
Katastr nemovitostí
Pozemkové úpravy Software
[Pošta]