[Home Page]

Ing. Miroslav Šedý zemřel

Ve čtvrtek 17. října 2013 zemřel náhle bývalý ředitel Geodézie Brno, a.s., ve věku nedožitých 65 let.

Poslední rozloučení proběhne v úterý 22. října 2013 ve 13,15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.

Před 5 roky jsem v časopise Zeměměřič napsal:
V počátcích časopisu Zeměměřič nám velice a zásadně pomohl ing. Miroslav Šedý z Brna. Tehdy jsme s Jirkou Kanisem se marně snažili získat úvěr na počítačové vybavení redakce (tuším 250 tisíc). Právě v tom období krachla banka Bohemia a peněžní ústavy už nechtěly brát jako záruku na úvěr nakoupené zboží - pracovní stanici Apple Macintosh. Ing. Šedý tehdy prohlásil: Geodézie Brno je největší firma v oboru, tak kdo jiný vám má pomoci, když budete vydávat oborový časopis. Pujčili nám a podle splátkového kalendáře jsme HW a SW spláceli.
Jen tak tak jsme stihli vše splatit a za zůstatkovou cenu jsme to i odkoupili těsně před ovládnutí Geodézie Brno slovenskými bankéři z finančních fondů.


Ing. Ferdinand Radouch, první polistopadový předseda rezortu, v roce 2000 v článku Jak pukaly ledy napsal:
...ing. Šedého si vážím nejen pro jeho dlouholetou činnost v resortu, ale i jako kolegy, který byl prakticky u všech rozhodování v této době, a se kterým se dalo vždy jednat bez obav, že člověka nebo resort někde podtrhne, což se o všech spolupracovnících, které jsem do funkce uvedl, říci nedá...

Přiznám se, že nechápu důvod, proč jsem nenašel jméno Miroslava Šedého v databázi Osobnosti oboru G+K. Určitě tam patří a nyní - druhý den ráno po jeho odchodu, nevím, kam sáhnout pro nějaké informace o jeho osobě a životě. Občas mi telefonoval - vždy to ale bylo pracovně a ing. Šedý mi sděloval své názory na určitá oborová temata. I když se po nuceném odchodu z Geodézie Brno v roce 1999 zabýval kartografií, kterou měl rád, a zpracovával především pro KČT turistické mapy, stále se živě zajímal o stav oboru, o ceny, o Komoru geodetů...
Ing. Miroslav Šedý byl absolventem ČVUT Praha (1974), v letech 1974-1999 zaměstnán v Geodezii Brno a následně byl soukromým podnikatelem. I jako kartograf dojížděl do zkušební komise pro získávání oprávnění ÚOZI...
Miroslav Šedý měl lidi rád. Takřka pozlacený pohár pro vítěze 25. ročník šachového přeboru geodetů a další věcné ceny věnoval do soutěže právě Miroslav Šedý, bývalý ředitel Geodezie Brno a zpracovatel populárních turistických map, napsal Zeměměřič v roce 2008.
Pokračovat ve vzpomínkách určitě budou jeho bližší spolupracovníci, kteří s Miroslavem Šedým byli v užším kontaktu. Za sebe mohu napsat, že odchodem ing. Šedého ztrácí časopis Zeměměřič velkého příznivce a podporovatele.
Děkuji, že jsem měl možnost ho poznat osobně.

Radek Petr

vyvěšeno: 18.10.2013
ID článku: 4358


Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
[Server] RůznéZ domova [Pošta]