[Home Page]

Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie

27. listopadu 2013, od 9 hodin, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

DOPOLEDNÍ PROGRAM: Předsedá doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., (Stavební fakulta ČVUT, Praha)

9:00 Zahájení sympozia

9:10 Georgij Karský (Praha) - Nejvyšší astronomický bod Československa

9:25 Josef Šuráň (Praha) - Československá astronomicko-geodetická expedice – Nepál (1976 – 1977)

9:40 Jiří Šíma (ZČU, Plzeň) - 50 let revolučních změn v oboru fotogrammetrie

9:55 Antonín Švejda (NTM, Praha) - Geodetické přístroje a kartografické pomůcky firmy Srb a Štys

10:10 Pavla Andělová (VUT, Brno) - Historické proměny katastru nemovitostí v souvislosti s řešením církevních restitucí

10:25 Přestávka

10:50 Pavel Taraba (ČÚZK, Praha) - Historie budování souřadnicového systému ETRS89 v České republice

11:05 Viliam Vatrt (VGHMÚř, Dobruška), Drahomír Dušátko (Praha) - Přínos české geodézie v oblasti definování globálního výškového systému

11:20 Zdeněk Stachoň (MU, Brno) - Mapy generálního štábu německé armády v mapové sbírce Geografického ústavu

11:35 Július Bartaloš (Bratislava), Jozef Marek (Bratislava) - K histórii archívov máp katastrálnych na Slovensku

11:50 Tomáš Grim (ZÚ, Praha) - Informace: 115 let Pražského národního atlasu a 65 let atlasu Svět v kapse

12:00 Miloš Nosek (Hradec Králové) - Informace: Pokračování v katalogizaci slunečních hodin

12:10 POLEDNÍ PŘESTÁVKA

ODPOLEDNÍ PROGRAM: Předsedá prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AVČR, Praha)

13:30 Jan Kozák (GFÚ AVČR, Praha) - Nejstarší makroseismické mapy ve střední Evropě

13:45 Bohuslav Veverka (ČVUT, Praha), Tereza Gřundělová (ČVUT, Praha) - Určení odlehlosti a stočení základních poledníků na starých mapách Moravy

14:00 Monika Čechurová (ZČU, Plzeň), Romana Štičková (ZČU, Plzeň) - Posouzení podobnosti Visscherovy, Seutterovy a Janssoniovy mapy Království českého z 2. poloviny 17. století

14:15 Tomáš Zadražil (Progeo, Jihlava) - Vinzenz Haardt von Hartenthurn – tvůrce map, atlasů a školních pomůcek

14:30 Jiří Martínek (HÚ AVČR, Praha) - Kartografické dílo Jiřího Daneše

14:45 Přestávka

15:10 Miroslav Mikšovský (Praha) - K historii vydávání turistických map

15:25 Eva Vacková (VUT, Brno) - Vývoj znázornění železnic na Základních mapách středních měřítek

15:40 Martina Vichrová a kolektiv (ZČU, Plzeň) - Vybrané 3D modely objektů projektu „Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA“

15:55 Eva Novotná (UK, Praha) - Katalogizace glóbů

16:10 Milan Talich a kolektiv (VÚGTK, Zdiby) - Metoda digitalizace starých glóbů respektující jejich kartografické vlastnosti a Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz

16:25 Petr Fencl (NZM, Praha) - Informace: Mapový server Staré lesní mapy

16:35 Josef Chrást (MU, Brno) - Informace: Mapové podklady Komenského mapy Moravy

Účastnický poplatek 100 Kč, studenti a důchodci 50 Kč. Přednášející mají účast zdarma.

redakce

vyvěšeno: 12.11.2013
ID článku: 4375
další informace: www.ntm.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
Geodézie
Historie Z domova
[Pošta]