[Home Page]

Do konce listopadu lze podávat přihlášky do insolvenčního řízení u Geodisu Brno

Zástup věřitelů se rozšířil také o bývalé zaměstnance, kteří dostali výpověď a náleží jim dle pracovní smlouvy odstupné ve výši dvou průměrných měsíčních platů.

Mezi dlužníkem a věřitelem byla uzavřena 7. 3. 2012 pracovní smlouva a pracovní poměr byl ukončen 31. 7. 2013 výpovědí ze strany dlužníka. Dle výplatního lístku za měsíc září roku 2013 mělo být zasláno věřiteli odstupné spolu se mzdou ve výši 253 553 Kč. Byla vyplacena toliko záloha 25 tisíc korun, takže věřitel se dožaduje neuhrazené pohledávky spolu se zákonným úrokem z prodlení. Bližší informace viz Oddíl P - Přihlášky, P 28-1 z 25. 11. 2013.

Možnost podávat přihlášky končí v listopadu 2013.

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 25.11.2013
ID článku: 4382
další informace:isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=9551767
isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=eaaf9373-7b8b-4542-b24d-8278df2a93de
portal.justice.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server] RůznéZajímavosti [Pošta]