[Home Page]

9. ples zeměměřičů v Praze

Vážené kolegyně a kolegové,

Český svaz geodetů a kartografů již tradičně pořádá 9. ples zeměměřičů na který vás co nejsrdečněji zve.

Ples se koná v sobotu 8. února 2014 od 19:00 hodin v Praze v tanečním sále „Na Marjánce“.

Rezervace vstupenek na vyskocilova@urm.praha.eu , telefon: 236 005 065.

Na akci vás srdečně zve mediální parner - časopis Zeměměřič.


redakce

vyvěšeno: 20.12.2013
ID článku: 4395
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/public/aktualitaDetail.asp?id=238


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
Různé
Zajímavosti Z domova
ČSGK Zeměměřičský věstník
[Pošta]