[Home Page]

European Location Framework

S přáním zdaru a radostí v roce 2014 si dovoluji poslat čtenářům Zeměměřiče jeden z prvních výstupů projektu ELF (European Location Framework), na kterém se od března 2013 podílí také ČÚZK.

Hravou aplikaci najdete:
http://www.zememeric.cz/links/ELF
http://www.mapfragments.elfproject.eu/content/map-fragments

Poznámka redakce: Šéfredaktor Zeměměřiče dosáhl v prvním pokusu 3 chyby z 15.

Ing. Eva Pauknerová, CSc., odbor informatiky, ČÚZK

vyvěšeno: 02.01.2014
ID článku: 4398
další informace: www.zememeric.cz/links/ELF


Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Kartografie Zajímavosti
[Pošta]