[Home Page]

Obsah čísla 3+4/2014

2 - Petr Baudyš – Katastrální zákon - komentář – nová kniha do vaší knihovny

4-5 - Buď In – Škatulata v čele SPÚ, Noví ÚOZI, Konec „Komory ze zákona“ na Slovensku? Soutěž Mapa roku 2013 zná vítěze, Až do 27. dubna můžete navštívit unikátní výstavu

6-11 - 1 603 296 mm ještě nemusí být konečná výška naší Sněžky – rozhovor s V. Hlavsou (redakce)

12-15 - Neblahé katastrální území 620661 – rozpůlená obec 595446 i s kulturní památkou ČR (A. Michael)

16 - Jak veřejnost vidí katastr? – díl 9. Galerie KM (red)

17,20 - Mapa jako prostředek agitace a karikatury – ruská chobotnice si podrobuje Evropu a Asii (T. Grim, redakce)

18-19 - Mapa z „Vtipného diplomatického atlasu Evropy a Asie“ (Kisaburo Ohara, 1904, komentář redakce)

21 - Čeští zeměměřiči v poli – reprint přehledu zeměměřičů v 1. sv. válce varuje (GaKO)

22-25 - O opravách chyb geometrického a polohového určení – aneb „o vodě kázat, ale víno pít“ (P. Polák)

26-27 - Elektronické ověřování GP od A do Z – zkušenosti čtenáře M. Cuřína s digitálním ověřováním

28 - Český pravopis v Zeměměřiči – díl 3. (red)

28 - Neznatelná hranice – litera vyhlášky není jednoznačná (M. Baroch)

29 - Nová dimenze geodetického měření – přesný monitoring s progresivními technologiemi Topcon Sokkia

30-33 - 20 let Zeměměřického úřadu – 4. – novodobá historie činností ve veřejném zájmu (J. Černohorský)

34 - Servis Z

35 - Křížovka o hodnotné odměny – které věnovali GEUS ware, nakladatelstvi C. H. Beck a redakce Zeměměřiče

redakce

vyvěšeno: 28.03.2014
poslední aktualizace: 27.05.2014
ID článku: 4447


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server] Přečtěte siPrůvodce číslem [Pošta]