[Home Page]

Galerie KMD

Trať 012 - kolej je ve skutečnosti na pozemcích 354/2, 513/4 a 347/92, osa koleje až 7,4 m od obrazu na KMD.

k.ú. Radim u Kolína [737780], KP Kolín, KMD 2013.

Y = 700 540 X = 1049 325

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1504169204&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 30. 1. 2014

redakce

vyvěšeno: 18.04.2014
ID článku: 4468


Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]