[Home Page]

Galerie KMD

Starkoč u Vysokova (okr. Náchod) - hrubý nesoulad v údajích KN o druhu a způsobu užívání pozemků.

k.ú. Starkoč u Vysokova [788384], KP Náchod, druh mapy DKM (2002), parcelní čísla: 376 – není orná půda, 679/1 a 664 – z poloviny není orná půda, vlastnické právo: ČR (376 a 679/1) a J. Borůvka (664).

Y = 620 180 X = 1023 540

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2866525605&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 15. 5. 2013

redakce

vyvěšeno: 22.04.2014
poslední aktualizace: 13.06.2014
ID článku: 4480


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]