[Home Page]

Galerie KMD

Zdenice (okres Prachatice) - zpevněná místní komunikace v obci vede až o 14 m po pozemku s neplodnou půdou a na jejím pozemku stojí garáž a zídka soukromého vlastníka.

k.ú. Zdenice [792284], KP Prachatice, druh mapy KMD (2010), parcelní číslo: 343/1 ostatní komunikace - místní cesta, 14 ostatní plocha – neplodná půda, st. 77 č.p. 45 zastavěná plocha a nádvoří, 15/5 orná půda, vlastnické právo: obec Nebahovy (14, 343/1), J. a M. Lošťákovi (st. 77, 15/5).

Y = 787 430 X = 1 158 030

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=3016323306&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 15. 6. 2013

redakce

vyvěšeno: 22.04.2014
poslední aktualizace: 13.06.2014
ID článku: 4481


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]