[Home Page]

SPŠ zeměměřická opět uspěla

Ve dnech 11. a 12. 4. 2014 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže středních škol s výukou geodézie – IG5 v Letohradě. V letošním roce se zúčastnilo 31 družstev z 16 škol ze tří zemí. Z Maďarska všech pět škol, ze Slovenska pět škol a Českou republiku zastupovalo 6 škol (Praha, Brno, Ostrava, Opava, Duchcov, Letohrad).

Náplní soutěže bylo absolvování cca 13 km dlouhé trasy se stanovišti, na kterých se vykonávaly jednotlivé soutěžní disciplíny – typické činnosti geodeta a vědomostní test z oblasti geodézie a kartografie. Na jednotlivá stanoviště se soutěžící dostávali pomocí navigačních přístrojů GPS, seznamu souřadnic stanovišť v systému WGS 84 a příslušných mapových podkladů. Disciplíny se hodnotily podle předem stanovených kritérií. Soutěžila tříčlenná smíšená družstva. Naše škola vyslala do soutěže 2 družstva. První družstvo ve složení Š. Hodík (4.A), J. Šimek (2.A) a T. Fantová (1.A) suverénně zvítězilo v obou kategoriích (fotografie naleznete v přiloženém odkazu). Druhé družstvo bylo pro nevolnost žákyně diskvalifikováno.

Tak jako v předcházejících letech i letos jsme zvítězili a opět prokázali, že odborné školství v ČR má vysokou úroveň v porovnání s ostatními státy a vynaložené úsilí bylo korunováno výbornou reprezentací České republiky a hl. města Prahy.

Zároveň bychom také rádi poděkovali za sponzorskou finanční pomoc našemu bývalému absolventovi Ing. Marcelovi Zenklovi.

Jaroslav Růžek, ředitel

vyvěšeno: 25.04.2014
poslední aktualizace: 28.04.2014
ID článku: 4483
další informace: www.facebook.com/media/set/?set=a.539147116205743.1073741848.516617121792076&type=3


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server] ŠkolstvíZ domova [Pošta]