[Home Page]

Za vyluštění křížovky si vybral Geus 18.0

Ze správných došlých odpovědí na křížovku v čísle 3+4/2014 získává odměnu Ing. Martin Lehocký, firma PozGeo, s.r.o., Prostějov. Křížovku naleznete také na přiloženém odkazu.

Z možných odměn
1. GEUS 18.0 Standard s HW klíčem - věnoval GEUS ware, s.r.o.
2. Kniha Petra Baudyše Katastrální zákon - Komentář - věnovalo nakladatelství C. H. Beck
3. Kniha Pavla Hánka 25 tisíc let zeměměřictví - Data z dějin oboru - věnovala redakce Zeměměřiče
si výherce vybral SW GEUS 18.0.

Celkem došlo 37 SMS obsahující správné odpovědi. Tedy pravděpodobnost byla vysoká. Někteří luštitelé poslali i několik SMS, aby zvýšili šanci výhry, ale štěstí se usmálo na toho, kdo poslal SMS jen jednu - a to 15. dubna 2014, kdy dohromady přišlo 5 odpovědí s tajenkou. Podrobnější vyhodnocení a znění tajenky přineseme v dalším čísle časopisu, kde bude i nová křížovka.

Společnost GEUS opět přislíbila mezi možné ceny věnovat svůj SW.

redakce

vyvěšeno: 05.05.2014
ID článku: 4486
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4458


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] ZajímavostiZ domova [Pošta]