[Home Page]

Olomouc se stala dějištěm mezinárodní kartografické konference CARTOCON2014

V posledním únorovém týdnu (25.–28. 2. 2014) byla Olomouc dějištěm významné mezinárodní kartografické konference. Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zde totiž pořádala konferenci CARTOCON2014, která byla vyvrcholením realizace dvouletého projektu „Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konference byla nejvýznamnější kartografickou akcí, jaká se kdy v České republice konala, a to nejen počtem přes čtyři stovky skutečně registrovaných (podepsaných) účastníků, ale především díky velkému množství významných zahraničních hostů celkem z 29 zemí světa. Konference CARTOCON2014 se zúčastnila Executive Committee Mezinárodní kartografické asociace, tj. prezident, sekretář a sedm viceprezidentů, zasedání zde měly čtyři odborné komise ICA a jedna pracovní skupina ICA, přítomna byla řada čelních světových představitelů kartografie a geoinformatiky. Na konferenci vystoupilo přes padesát zahraničních hostů z celého světa a další desítky odborníků z České republiky. Tematické zaměření příspěvků bylo velmi variabilní a směřovalo do řady oborů, které kartografii a geoinformatiku využívají, zastoupení zde proto měla nejen akademická pracoviště, ale také veřejná správa, složky záchranného systému, komerční firmy a další.

Konference se konala v prostorách NH Olomouc Congress, přičemž součástí konference byla řada doplňkových aktivit. Mezi ty nejvýznamnější patřila doprovodná výstava Kouzlo starých map, dále pak tradiční seminář Kartografický den (již 8. ročník), prezentace nejmodernějších technologií 3D tisku, varhanní koncert a další. Významnou událostí v době trvání konference bylo vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2013.

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 30.05.2014
ID článku: 4506

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] KartografieŠkolství [Pošta]