[Home Page]

Výzva k účasti v soutěži dětské mapy Barbary Petchenik

Kartografická společnost ČR pořádá i v letošním roce ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci národní kolo mezinárodní soutěže ICA Dětskou mapu Barbary Petchenik. Téma pro období 2013–2015 je Moje místo v dnešním světě. Hodnocené budou práce ve čtyřech věkových kategoriích: do 6 let, 6–8 let, 9–12 let, nad 12 let. Hodnocená kritéria jsou srozumitelnost tématiky – hlavní poselství obrázku, kartografický obsah – propojení prvků mapy s tématem soutěže (kontinenty, oceány, mapy, apod. – přiměřeně věku), kvalita provedení a celková estetická hodnota. Výkresy je potřeba zaslat nejpozději do 21. 12. 2014 na adresu: Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc. Obálka by měla být označena popiskem „Dětská mapa Barbary Petchenik“.

Vybraná díla budou odeslána do mezinárodního kola a budou vystavena v rámci ICC v Rio de Janeiro, Brazílie. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na alena.vondrakova@upol.cz. Více informací je k dispozici na http://geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/barbara

Česká kartografická společnost (KS ČR)

vyvěšeno: 30.05.2014
ID článku: 4510
další informace: geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/barbara

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
[Server] KartografieŠkolství [Pošta]