[Home Page]

Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky

S ohledem na větší množství dotazů k aplikaci ustanovení § 81 odst. 3 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), vám za účelem zabezpečení jednotné aplikace tohoto ustanovení ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, sdělujeme:

Úřad si je vědom, že doplnění definice neznatelné hranice připouští za možný ten výklad ustanovení § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky, že za neznatelnou hranici z pohledu ustanovení § 81 odst. 3 je považována pouze taková hranice, jejíž lomové body nejsou označeny trvalým způsobem a současně platí, že není určena číselně. Podle ustanovení o vytyčování hranic se tedy postupuje pouze v případech, kde se jedná o v terénu neoznačenou hranici s lomovými body evidovanými s kódem charakteristiky kvality 6-8.

Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů
Vyřizuje Ing. Kmínek, odesláno 2014-04-25
ČÚZK-07353/2014-22

redakce

vyvěšeno: 08.06.2014
ID článku: 4515


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Vševědna
Sborník rozhodnutí
[Pošta]