[Home Page]

Galerie KMD

Ostravice (okres Frýdek-Místek) – chybné zaměření budovy na pozemku s parcelním číslem st. 171/1 (posun 3,5 – 7,5 m) a další budovy na pozemku st. 173 (posun a pootočení o 6,0 – 8,3 m).

k.ú. Ostravice 1 [715671], KP Frýdek-Místek, druh mapy KMD (2012), vlastnické právo D. Matějka (st. 171/1 - zastavěná plocha a nádvoří) a M. Riedlová (st. 173 – zastavěná plocha a nádvoří).

Y = 465 710 X = 1 135 000

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=3351298802&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 5. 6. 2014

redakce

vyvěšeno: 13.06.2014
ID článku: 4521


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
[Pošta]